Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Węgorzyno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Przetarg na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

I. Zamawiający - Burmistrz Węgorzyna ul. Rynek 1, 73-155 Węgorzyno, NIP 854-10-01-653,
tel. (xx91) 3971563 fax (xx91) 3971567, e-mail: wegorzyno@zachodniopomorskie.pl

II. Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony, wartość zamówienia nie przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 EURO.

III. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski Węgorzyno ul. Rynek 1 73-155 Węgorzyno pok. nr 19 - Pan Krzysztof Paluch, pocztą lub pocztą elektroniczną, adres: wegorzyno@zachodniopomorskie.pl.

Cena specyfikacji - 0,00 zł.

IV. Uprawnionym do kontaktów z oferentami jest::

 • Krzysztof Paluch, tel. (xx91) 39-71-483, w godz. 10.00 - 13.00,

 • Piotr Kwieciński, tel. (xx91) 39-71-155, w godz. 10.00 - 11.30 (wtorek, środa, czwartek)

V. Opis przedmiotu zamówienia - dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Zakres dostawy obejmuje:

 1. Serwer z pełnym wsparciem dla systemu Novell Netware 6.5.

 2. Oprogramowanie do Backupu Veritas Backup Exec familly upgrade z 8.5 do 9.1 dla Novell Netware 1 licencja.

 3. Drukarka 24 igłowa z płaskim łożem z prostym prowadzeniem papieru nad wałkiem 1 szt.

 4. Oprogramowanie :

  1. Upgrade +Ubezpieczenie dwuletnie dla systemu Novell Netware 5.0 do Novell Netware 6.5 (Upgrade NetWare 6.5 1-User Upgrade + Full-Term Upgrade Protection e-License) dla 15 Użytkowników (Users).

 5. Części do komputera :

  1. Procesor AMD Sempron 2200 + Wentylator na Procesor - 1 szt.,

  2. Płyta Główna Asus A7 V600 z LAN zintegrowanym 10/100/1000 Mb - 1 szt.,

  3. Pamięć 512 Mb DDR 400 - 1 szt.,

  4. Microsoft Windows XP Professional OEM - 1 szt.,

  5. Karta SCSI PCI 64 bit z Biosem złącza wew . 1x50 pin, 1x68pin Wsparcie dla systemu Novell Netware 6.5 - 1 szt.,

  6. taśma SCSI 50 pin wewnętrzna - 1 szt.

Nomenklatura - Wspólny słownik zamówień (CPV):

- 30260000-9 Serwery

- 32425000-8 Sieciowy system Operacyjny

- 30233232-6 Drukarki igłowe

- 30213000-5 Komputery osobiste

- 30259000-9 Różne systemy komputerowe

VI. Zadanie umieszczone zostało w rejestrze zamówień pod nr: ZP/341-10/04.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

VII. Miejsce realizacji: dostawa do siedziby Zamawiającego - budynek Urzędu Miejskiego ul. Rynek 1,
73-155 Węgorzyno.

VIII. Termin wykonania zamówienia - wymagany- 7 dni od dnia podpisania umowy.

IX. Warunki, które muszą spełnić Wykonawcy ubiegający się o zamówienie:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie przepisu art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sposób dokonania oceny spełnienia powyższych warunków dokonany będzie poprzez stwierdzenie na podstawie przedłożonych dokumentów, czy Wykonawca spełnia czy też nie spełnia warunków.

X. Wadium - Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XI. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

- Cena - cena ryczałtowa brutto za wykonanie robót - znaczenie 100%,

XII. Miejsce i termin składania ofert - siedziba Zamawiającego - Urząd Miejski Węgorzyno ul. Rynek 1, 73-155 Węgorzyno - pokój 15 (sekretariat). Termin składania ofert - do godziny 12.00 do dnia 12.10.2004 r.

XIII. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.10.2004 r. r. o godzinie 12.10 w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski Węgorzyno ul. Rynek 1, 73-155 Węgorzyno - pokój 10 (sala konferencyjna).

XIV. Termin związania ofertą - składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Andrzejczak 23-09-2004 14:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-09-2004
Ostatnia aktualizacja: - 23-09-2004 14:47