Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Węgorzyno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument XXXVII/348/2014 - w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013 2014-07-03 10:15
dokument XXXVII/347/2014 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowanego oraz zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Węgorzyno za 2013 rok 2014-07-03 10:14
dokument XXXVII/346/2014 - w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie na wyprzedzające finansowanie programu i projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej 2014-07-03 10:14
dokument XXXVII/345/2014 - w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2014- 2021 2014-07-03 10:13
dokument XXXVII/344/2014 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2014 2014-07-03 10:11
dokument XXXVII/343/2014 - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie nr 4 m. Węgorzyno stanowiącej własność Gminy Węgorzyno na rzecz Skarbu Państwa 2014-07-03 10:10
dokument XXXVII/342/2014 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 30/5 położonej w obrębie Gardno 2014-07-03 10:09
dokument XXXVII/341/2014 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2014-07-03 10:08
dokument XXXVII/340/2014 - w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/204/2012 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Węgorzyno 2014-07-03 10:08
dokument XXXVII/339/2014 - zmieniająca uchwałę Nr XLIV/523/2010 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 02 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Węgorzyno i jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg 2014-07-03 10:06
dokument XXXVII/338/2014 - w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki przeznaczonego na realizację programów wychowania przedszkolnego w Przedszkolu oraz określenia wysokości i opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia w zakresie podstawy programowej udzielane przez Przedszkole Publiczne w Węgorzynie 2014-07-03 10:05
dokument XXXVII/337/2014 - w sprawie skargi wniesionej przez Panią Żanetę Kaźmierczak 2014-07-03 10:04