herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

XXXVIII/355/2014 - w sprawie zmiany uchwały Nr XI/113/2011 z 30 listopada 2011 roku w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne na terenie Gminy Węgorzyno oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania