Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Węgorzyno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument XL/377/2014 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno 2014-11-05 10:40
dokument XL/376/2014 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2014 2014-11-05 10:40
dokument XL/375/2014 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości stanowiących działki nr 141, 143 145, 147, 149 w obrębie Mielno 2014-11-05 10:38
dokument XL/374/2014 w sprawie przyjęcia ?Programu współpracy Gminy Węgorzyno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok?. 2014-11-18 10:24
dokument XL/373/2014 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2015 2014-11-05 10:37
dokument XL/372/2014 zmieniająca uchwałę Nr XLIV/523/2010 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 02 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Węgorzyno i jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg. 2014-11-05 10:36
dokument XL/371/2014 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 2014-11-05 10:35