herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

XL/372/2014 zmieniająca uchwałę Nr XLIV/523/2010 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 02 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Węgorzyno i jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.