Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Węgorzyno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument VII/54/2015 w sprawie przyjęcia wniosków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Węgorzynie 2015-06-03 09:52
dokument VII/53/2015 w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Węgorzyno 2015-06-03 09:50
dokument VII/52/2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno 2015-06-03 09:50
dokument VII/51/2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2015 2015-06-03 09:48
dokument VII/50/2015 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie na wyprzedzające finansowanie programu i projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej 2015-06-03 09:47
dokument VII/49/2015 w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Węgorzyno 2015-06-03 09:46
dokument VII/48/2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 64 położonej w obrębie Lesięcin 2015-06-03 09:46
dokument VII/47/2015 w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Węgorzyno w lokalnej grupie rybackiej Stowarzyszeniu Sieja w Marianowie 2015-06-03 09:45
dokument VII/46/2015 w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Węgorzyno w Stowarzyszeniu CIW Centrum Inicjatyw Wiejskich będącym lokalną grupą działania 2015-06-03 09:45
dokument VII/45/2015 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Węgorzynie Nr VI/37/2015 z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Węgorzyno 2015-06-03 09:43
dokument VII/44/2015 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych 2015-06-03 09:43
dokument VII/43/2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2015-06-03 09:41
dokument VII/42/2015 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty 2015-06-03 09:41
dokument VII/41/2015 w sprawie przejęcia obowiązku odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których znajdują się domki letniskowe lub są wykorzystywane na cele rekreacyjno wypoczynkowe położone na terenie Gminy Węgorzyno 2015-06-03 09:41