Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Węgorzyno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
XVIII/164/2016 w sprawie zawarcia porozumienia przez Burmistrza Węgorzyna dotyczącego udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Węgorzyno dla Powiatu Łobeskiego na realizację zadania pn.: ?Przebudowa drogi nr 4346Z Węgorzyno ? Brzeźniak na odcinku Węgorzyno ? Przytoń (łącznie z miejscowością Przytoń) ? etap I? 2016-09-30 08:56
XVIII/163/2016 w sprawie założeń do projektu budżetu gminy na 2017 rok 2016-09-30 08:54
XVIII/162/2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2016-2023 2016-09-30 08:55
XVIII/161/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzyno na rok 2016 2016-09-30 08:53
XVIII/160/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzyno na rok 2016 2016-09-30 08:52
XVIII/159/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości stanowiącej działkę nr 9/3 w obrębie Podlipce 2016-09-30 08:23
XVIII/158/2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 583/13 położonej w obrębie nr 3 m. Węgorzyno 2016-09-30 08:22
XVIII/157/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości stanowiącej działkę nr 6/10 w obrębie Dłusko 2016-09-30 08:21
XVIII/156/2016 w sprawie zmiany uchwały nr IX/91/2011 z dnia 21 września 2011 roku w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Węgorzyno służebnościami gruntowymi i przesyłu 2016-09-30 08:21
XVIII/155/2016 w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Węgorzyno oraz warunków udzielania bonifikaty i wysokości jej stawek procentowych przy zbywaniu lokali mieszkalnych na rzecz najemców lokali mieszkalnych 2016-09-30 08:20
XVIII/154/2016 w sprawie przystąpienia przez Gminę Węgorzyno do projektu budowy sieci kajakowych Pomorza Zachodniego 2016-09-30 08:19
XVIII/153/2016 w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy tj. wydatki na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe 2016-09-30 08:19
XVIII/152/2016 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych 2016-09-30 08:18
XVIII/151/2016 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2016-09-30 08:17