Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Węgorzyno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
XX/182/2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2016-2023 2016-12-06 11:58
XX/181/2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2016 2016-12-06 11:52
XX/180/2016 w sprawie określenia zasad przysługiwania diety dla Wiceprzewodniczącego Rady Osiedla w Węgorzynie 2016-12-06 11:50
XX/179/2016 w sprawie zmiany w składzie Komisji Społeczno ? Oświatowej Rady Miejskiej w Węgorzynie 2016-12-06 11:46
XX/178/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/64/2015 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Węgorzyno współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, zgodnie z umową o dofinansowanie POIS.09.03.00-00-302/13 2016-12-06 11:38
XX/177/2016 zmieniająca uchwałę Nr XVI/129/2016 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik określonej pojemności 2016-12-06 11:36
XX/176/2016 zmieniająca uchwałę Nr XIX/171/2016 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 26 października 2016 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Węgorzyno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok". 2016-12-06 11:35
XX/175/2016 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Węgorzyno na lata 2016 - 2020 2016-12-06 12:04
XX/174/2016 w sprawie skargi wniesionej przez Stowarzyszenie "Towarzystwo Przyrodnicze Nad Drawą" na działalność Burmistrza Węgorzyna 2016-12-06 11:33