herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez kształcenie umiejętności pływackich oraz poznanie zasad bezpiecznego zachowania się w wodzie dla dzieci w 2018 roku. 2018-06-08 11:13
Ogłoszenie wyników w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych w tym sekcji piłki nożnej na rzecz mieszkańców Gminy Węgorzyno w 2018 roku 2018-02-09 11:43
Ogłoszenie wyników w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania procesu reintegracji osób wykluczonych społecznie oraz wspierania lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju zasobów ludzkich w 2018 roku na kwotę 50.000,00 złotych 2018-02-07 14:15
Zarządzenie Nr 2/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizację imprez sportowo - rekreacyjnych w tym seskcji piłki nożnej na rzecz mieszkańców Gminy Węgorzyno w 2018 roku 2018-01-17 14:19
Załaczniki do konkursu - KATALOG -
Zarządzenie Nr 3/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadani publicznego z zakresu wspierania procesu reintegracji osób wykluczonych społecznie oraz wspierania lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju zasobów ludzkich w 2018 roku 2018-01-11 14:42