herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Zadania i Kompetencje Burmistrza


Zadania i kompetencje Burmistrza

Opracowanie i przedstawienie Radzie wszystkich spraw, o których stanowi Rada oraz przygotowywanie projektów uchwał w tych sprawach

Wykonywanie uchwał Rady

Gospodarowanie mieniem komunalnym

Wykonywanie budżetu i składanie Radzie sprawozdań z działalności finansowej Gminy

Zaciąganie zobowiązań w celu wykonania uchwał Rady i swych ustawowych kompetencji, do wysokości ustalonej przez Radę

Podejmowanie uchwał o wydatkach koniecznych

Podejmowanie uchwał w sprawie zatrudniania i zwalniania kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

Udzielanie pełnomocnictw do zarządzania gminnymi jednostkami organizacyjnymi, a ponadto udzielanie zgody na dokonywanie przez kierowników tych jednostek czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustaw i porozumień zawartych przez Gminę

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 17-11-2003 09:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-11-2003
Ostatnia aktualizacja: - 17-11-2003 09:23