herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr II/5/2002

Uchwała Nr II/5/2002

Uchwała Nr II/5/2002

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 6 grudnia 2002 r.

w sprawie powołania Komisji Społeczno - Oświatowej Rady Miejskiej
w Węgorzynie

Na podstawie art. 21 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271) uchwala się co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Społeczno - Oświatową Rady Miejskiej w Węgorzynie
w pięcioosobowym składzie:

  1. Joanna Stasiak - przewodniczący - radny

  2. Lucyna Wolska - członek - radny

  3. Jadwiga Kamińska - członek - radny

  4. Jacek Madejski - członek - radny

  5. Tomasz Janus - członek - radny

§ 2

Przedmiotowy zakres działania Komisji określony jest w § 44 załącznika nr 1 do uchwały Nr XXXII/201/96 Rady Miejskiej w Węgorzynie w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Węgorzyno.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 10-04-2003 06:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-04-2003
Ostatnia aktualizacja: - 10-04-2003 06:26