herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała nr II/14/2002

Uchwała nr II/14/2002

Uchwała nr II/14/2002

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 6 grudnia 2002 roku

w sprawie ustalenia stawek opłaty administracyjnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt .8 ustawy z dn. 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, 153 . poz. 1271 ), art. 19 ust. 1 pkt.” c „ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2002 r Nr 9 poz. 84) uchwala, co następuje:

§ 1..Wprowadza się opłatę administracyjną za wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego wysokości 42 zł.

§ 2.Opłata administracyjna płatna jest na konto bankowe Urzędu Gminy i Miasta

w Węgorzynie przed dokonaniem czynności urzędowych.

§ 3.Traci moc uchwała Nr XXX/326/2001 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia

1 czerwca 2001 roku w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej od wypisu i wyrysuj

z planu zagospodarowania przestrzennego.

§ 4.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 10-04-2003 06:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-04-2003
Ostatnia aktualizacja: - 10-04-2003 06:33