herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr II/17/2002

Uchwała Nr II/17/2002

Uchwała Nr II/17/2002

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 6 grudnia 2002 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na nieodp*atne nabycie przez Gmin* W*gorzyno od Skarbu Państwa Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział Terenowy w Szczecinie nieruchomości gruntowych zabudowanych.

Na podstawie art. 18. ust. 2. pkt. 9, lit a ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie

gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271) uchwala się co następuje:

* 1

Wyraża si* zgod* na nieodp*atne nabycie przez Gmin* W*gorzyno od Skarbu Państwa Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział Terenowy w Szczecinie nieruchomości gruntowych zabudowanych wg. załącznika nr 1 do uchwały

* 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Za**cznik nr 1

do Uchwa*y Nr II/17/2002 Rady Miejskiej

z dnia.6 grudnia 2002 r.

Lp.

Miejscowo**

Nr dz

Pow. w m2

Okre*lenie nieruchomo*ci

Pow. u*ytkowa w m2

Udzia*y

1

Runowo

245/12

951

lokal mieszkalny nr 5 w budynku 9 rodzinnym

26,20

50/1000

2

Runowo

245/12

951

Budynek gospodarczy przypisany do lokalu nr 5

3

Runowo

245/12

951

Lokal mieszkalny nr 6 w budynku 9 rodzinnym

32,90

63/1000

4

Runowo

245/12

951

Budynek gospodarczy przypisany do lokalu nr 6

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 10-04-2003 06:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-04-2003
Ostatnia aktualizacja: - 10-04-2003 06:34