Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Węgorzyno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Uchwała Nr VI/83/2003

Uchwała Nr VI/83/2003
Rady Miejskiej w Węgorzynie
z dnia 25 kwietnia 2003 r.

w sprawie uchylenia Uchwały nr II/17/2002 Rady Miejskiej w Węgorzynie
z dnia 06.12.2002r w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Węgorzyno od Skarbu Państwa, Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, Terenowego Oddziału w Szczecinie nieruchomości gruntowych zabudowanychNa podstawie art.18 ust.2.pkt.9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558,
Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806) uchwala się, co następuje:


§ 1

Uchyla w całości uchwałę nr II/17/2002 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 06.12.2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Węgorzyno od Skarbu Państwa, Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, Terenowego Oddziału w Szczecinie nieruchomości gruntowych zabudowanych wg załącznika nr 1 do uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Lucyna Wolska

Uzasadnienie:


Zgodnie z załącznikiem do umowy subwencji nr SFK/Sz/3111/G/2220/2002 zawartej w dniu 16.10.2002 r. pomiędzy Gminą Węgorzyno a Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa Terenowym Oddziałem w Szczecinie dotyczącą przyznania Gminie subwencji na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn." Adaptacja budynku po zlikwidowanej szkole podstawowej w Kąkolewicach na mieszkania dla byłych pracowników PGR, gm. Węgorzyno" Gmina zobowiązała się do przejęcia nieruchomości wyszczególnionych w tym załączniku.

Po wnikliwej analizie załącznika, stwierdzono, wiele nieścisłości mających wpływ na przeniesienie prawa własności nieruchomości.

Podjęta uchwała dotyczyła nieodpłatnego nabycia nieruchomości lokalowych 9 nie gruntowych) wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej (zabudowaniach gospodarczych, działce gruntu, i we wszystkich urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytkowania przez właścicieli lokali). Udział w nieruchomości wspólnej musi być jasno i dokładnie określony.

W załączniku do uchwały wpisano udział wyłącznie przy lokalu, zaś w załączniku do umowy wpisano przy każdym z lokali inne udziały dla budynków gospodarczych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Andrzejczak 02-06-2003 15:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-06-2003
Ostatnia aktualizacja: - 02-06-2003 15:01