herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr IV/53/2003

Uchwała Nr IV/53/2003

Uchwała Nr IV/53/2003

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 7 lutego 2003 r.

w sprawie ustalenia zasad odpłatności rodziców za usługi świadczone przez Przedszkole Publiczne w Węgorzynie

Na podstawie art. 18. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806) oraz art. 14 ust. 5. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, zm. Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 28, poz.153, Nr 141, poz. 943; z 1998 r. Nr 117, poz.759, Nr 162, poz.1126; z 2000 r. Nr 12, poz.136, Nr 19, poz.239, Nr 48, poz.550, Nr 104, poz.1104, Nr 120, poz.1268, Nr 122, poz.1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, 1615; z 2002 r. Nr 19, poz. 19, poz. 239, Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185, Nr 200, poz. 1683) uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się zasady odpłatności za usługi świadczone przez Przedszkole Publiczne
w Węgorzynie:

  1. Dla dzieci o pobycie całodziennym ustala się opłatę stanowiącą koszt przygotowania posiłków w wysokości 66 zł.

  2. Dla dzieci o pobycie skróconym (do 5 godz. dziennie) ustala się opłatę stanowiącą koszt przygotowania obiadu w wysokości 26,32 zł.

  3. Zmniejsza się opłatę wymienioną w ust. 1 o 50% za drugie i następne dziecko uczęszczające do przedszkola z jednej rodziny.

  4. Wysokość opłaty stanowiącej koszt surowca ustala się w wysokości 2,50 zł za całodzienne wyżywienie.

§ 2

Traci moc uchwała Nr XXXV/397/2002 Rady Miejskiej z dnia 7 lutego 2002 r.
w sprawie ustalenia zasad odpłatności za usługi świadczone przez Przedszkole Publiczne w Węgorzynie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od pierwszego dnia miesiąca po uchwaleniu przez Radę Miejską.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 10-04-2003 09:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-04-2003
Ostatnia aktualizacja: - 10-04-2003 09:58