herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr IV/54/2003

Uchwała nr IV/54/2003

Uchwała nr IV/54/2003

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 7 lutego 2003 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/151/99 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia

18 listopada 1999 roku w sprawie opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

Na podstawie art. 18 i 19 pkt 1 ust.1 lit d ustawy z 12 stycznia 1991 roku

o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002 r Nr 9 poz.84, Nr 200 poz. 1683) uchwala się, co następuje :

§ 1

Uchyla się uchwałę Nr XIV/151/99 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 18 listopada 1999 roku. w sprawie opłaty administracyjnej za czynności urzędowe.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 10-04-2003 10:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-04-2003
Ostatnia aktualizacja: - 10-04-2003 10:04