herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr IV/58/2003

Uchwała Nr XXXV/

Uchwała Nr IV/58/2003

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 7 lutego 2003 roku

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo -Gospodarczej Rady Miejskiej w Węgorzynie na 2003 rok

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się plan pracy Komisji Budżetowo - Gospodarczej Rady Miejskiej w Węgorzynie na 2003 rok stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

* 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr IV./58./2003 RM

z dnia 7 lutego 2003 r.

Plan pracy Komisji Budżetowo - Gospodarczej Rady Miejskiej na 2003 rok

  1. Analiza i wypracowanie opinii ze sprawozdania z wykonania budżetu za 2002 rok.

  2. Wydawanie opinii do przedłożonych przez Przewodniczącego Rady Miejskiej materiałów na sesje Rady Miejskiej oraz bieżących spraw kierowanych przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 10-04-2003 10:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-04-2003
Ostatnia aktualizacja: - 10-04-2003 10:08