Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Węgorzyno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Uchwała Nr IV/62/2003

UCHWAŁA Nr IV/…

UCHWAŁA Nr IV/62/2003

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 7 lutego 2003 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez gminę Węgorzyno nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami, budowlami wraz z urządzeniami służącymi do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków położonych na terenie gminy Węgorzyno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na czas nieokreślony nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami hydroforni, stacją uzdatniania wody, oczyszczalnią ścieków, budowlami wraz z urządzeniami służącymi do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rzecz Wodociągów Zachodniopomorskich spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Goleniowie, ul. I Brygady Legionów 8-10. Wykaz nieruchomości gruntowych na których znajdują się budynki i budowle stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgorzyno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą do 1 stycznia 2003 r. .

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Załącznik Nr 1
do uchwały RM Nr IV/62/2003

z dnia 7 lutego 2003 r.

Lp.

Nr działki

Powierzchnia

działki w ha

Obr*b

Rodzaj budowli, budynku

104/1

224/1

0,08

0,0300 (udział

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 10-04-2003 10:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-04-2003
Ostatnia aktualizacja: - 10-04-2003 10:13