herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

IX_109_2003


Uchwała Nr IX/109/2003

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 29 sierpnia 2003 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Węgorzyno od osoby fizycznej niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w obrębie nr 1 miasta Węgorzyno

Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 : z 2003 r Nr 80, poz. 717 ), uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie przez Gminę Węgorzyno, od osoby fizycznej, niezabudowanych nieruchomości położonych w obrębie nr 1 miasta Węgorzyno, stanowiących działkę nr 275/1 o pow. 0,2140 ha przy ul. Tadeusza Kościuszki 29
w Węgorzynie i działkę nr 740 o pow. 0,0256 ha

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 10-10-2003 10:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-10-2003
Ostatnia aktualizacja: - 10-10-2003 10:22