herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

IX_116_2003

UCHWAŁA Nr IX/116/2003
Rady Miejskiej w Węgorzynie
z dnia 29 sierpnia 2003 r.

w sprawie zasad używania herbu Gminy Węgorzyno

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 13 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142 , poz. 1591; z 2002 r . Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 , poz.1806; z 2003 r Nr.80, poz.717) uchwala się, co następuje:

§ 1
1. Herb Gminy Węgorzyno może być używany na uroczystościach:
a) państwowych,
b) państwowych organizacji politycznych, społecznych i zawodowych,
c) kościelnych,
d) kulturalnych,
e) na zawodach sportowych ,
f) imprezach turystycznych
w celu dekoracji budynków, sal, ulic, placów, boisk i innych obiektów w których lub na których odbywają się uroczystości i imprezy.
2. Herb Gminy Węgorzyno stanowi główny element dekoracji uroczystych sesji Rady Miejskiej odbywanych
z okazji Święta Narodowego 3 Maja oraz Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada.

§ 2
1. Herb Gminy Węgorzyno może być umieszczany:
1) Na granicy gminy Węgorzyno.
2) Na sztandarach szkół publicznych
3) Nieruchomościach Gminy Wegorzyno.
4) Na proporczykach i publikatorach w szczególności na folderach, kalendarzach, informatorach wydawanych przez lub na zlecenie:
a) organów Gminy Węgorzyno,
b) jednostkach organizacyjnych gminy,
c) organizacji politycznych, społecznych i zawodowych oraz stowarzyszeń działających na terenie Gminy Węgorzyno.
5) Na blankietach korespondencyjnych i dokumentach:
a) organów Gminy Węgorzyno,
b) jednostkach organizacyjnych gminy,
c) organizacji politycznych, społecznych i zawodowych oraz stowarzyszeń działających na terenie Gminy Węgorzyno.
6) Na odznakach i medalach pamiątkowych:
a) organów Gminy Węgorzyno,
b) jednostkach organizacyjnych gminy,
c) organizacji politycznych, społecznych i zawodowych oraz stowarzyszeń działających na terenie Gminy Węgorzyno,
d) na pieczęciach insygniach władz Gminy Węgorzyno.

§ 3
Herb Gminy Węgorzyno jest dobrem wszystkich obywateli mieszkających na terenie Gminy Węgorzyno
i podlega ochronie.
§ 4
Użycie herbu Gminy Węgorzyno w okolicznościach i przez podmioty nie wymienione w niniejszej uchwale
a w szczególności na przedmiotach przeznaczonych do obrotu handlowego, wymaga każdorazowej zgody Rady Miejskiej w Węgorzynie.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 10-10-2003 10:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-10-2003
Ostatnia aktualizacja: - 10-10-2003 10:27