herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

IX_118_2003


Uchwała Nr IX/118/2003

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 29 sierpnia 2003 r.

w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Celowego Związku Gmin R - XXI z siedzibą w Nowogardzie

Na podstawie art. 67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717) uchwala się, co następuje:

§ 1

W Statucie Celowego Związku Gmin R - XXI z siedzibą w Nowogardzie (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2002 r. Nr 67, poz.1440) wprowadza się następujące zmiany:

 1. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Uczestnikami Związku są:

 1. Gmina Brojce

 2. Miasto i Gmina Chociwel

 3. Miasto i Gmina Dobra

 4. Gmina Dziwnów

 5. Miasto i Gmina Golczewo

 6. Miasto i Gmina Goleniów

 7. Gmina Gryfice

 8. Miasto i Gmina Ińsko

 9. Miasto i Gmina Kamień Pomorski

 10. Gmina Karnice

 11. Miasto i Gmina Maszewo

 12. Miasto i Gmina Nowogard

 13. Gmina Osina

 14. Miasto i Gmina Płoty

 15. Gmina Przybiernów

 16. Gmina Radowo Małe

 17. Miasto i Gmina Resko

 18. Gmina Rewal

 19. Gmina Stepnica

 20. Gmina Świerzno

 21. Miasto i Gmina Trzebiatów

 22. Miasto i Gmina Węgorzyno”.

 1. w § 5 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„ 3) Budowa i prowadzenie schroniska dla zwierząt”.

 1. § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W skład Zgromadzenia wchodzi po dwóch przedstawicieli gmin uczestniczących w Związku,
w tym Wójt (Burmistrz, Prezydent) tych gmin oraz wyznaczony przez Radę Gminy (Miasta) przedstawiciel”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 10-10-2003 10:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-10-2003
Ostatnia aktualizacja: - 10-10-2003 10:27