herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr X/134/2003 w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Węgorzyno


Uchwała Nr X/134/2003

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 26 września 2003 roku

w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Węgorzyno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717) uchwala się, co następuje:

§ 1. Odwołuje się Panią Zofię Makarec ze stanowiska Sekretarza Gminy Węgorzyno.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 14-11-2003 14:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-11-2003
Ostatnia aktualizacja: - 14-11-2003 14:36