Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Węgorzyno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Uchwała Nr XI/135/2003 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2003


Uchwała Nr XI/135/2003

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 31 października 2003 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2003

Na podstawie art.18, ust 2. pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591; z 2002 r Nr 23, poz.220 , Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153 , poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717) uchwala się, co następuje :

§ 1

Zwiększyć dochody budżetowe o łączną kwotę 23.249,00 złotych

-w dz.758 Różne rozliczenia rozdział 75805 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin
§ 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 23.249,00 złotych

§ 2

Zwiększyć wydatki budżetowe o łączną kwotę 23.249,00 złotych

- w dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne § 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 3.249,00 złotych,

- w dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 5.000,00 złotych,

- w dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 15.000,00 złotych

§ 3

1. Dochody budżetowe Gminy na 2003 rok

po zmianach w wysokości - 10.022.218,00 złotych

z tego

  • dochody własne - 9.034.447,00 złotych

  • dotacje na realizacje zadań zleconych - 987.771,00 złotych

2. Wydatki budżetowe Gminy na 2003 rok

po zmianach w wysokości - 9.902.504 ,00 złotych

- na realizacje zadań własnych - 8.914.733,00 złotych

- na realizacje zadań zleconych - 987.771,00 złotych

3. Sfinansowanie rat zobowiązań długoterminowych budżetu gminy w wysokości 333.600,00 złotych
z tytułu :

- pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Szczecinie w wysokości 333.600,00 złotych

4. Niedobór budżetowy w kwocie 213.886,00 złotych zostanie sfinansowany z :

- kredytu zaciągniętego w banku krajowym - 100.000,00 złotych

-nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 113.886,00 złotych

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Andrzejczak 09-12-2003 09:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-12-2003
Ostatnia aktualizacja: - 09-12-2003 09:40