Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Węgorzyno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Uchwała Nr XI/136/2003 w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzyno na rok 2003


Uchwała Nr XI/136/2003

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 31 października 2003 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzyno na rok 2003

Na podstawie art. 18, ust 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U . z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591; z 2002 r Nr 23, poz. 220 , Nr 62, poz. 558, Nr 113 ,
poz. 984 , Nr 153 , poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zmniejszyć wydatki budżetowe o łączną kwotę 41.704,00 złotych

- w dz. 710 Działalność usługowa rozdział 71003 Biura planowania przestrzennego § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 10.844,00 złotych

- w dz. 801 Oświata i wychowanie rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 11.139,00 złotych

- w dz. 853 Opieka Społeczna rozdział 85315 Dodatki mieszkaniowe § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 17.721,00 złotych

w dz. 926 Kultura fizyczna i sport rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000,00 złotych

§ 2

Zwiększyć wydatki budżetowe o łączną kwotę 41.704,00 złotych

-w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70095 Pozostała działalność § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20.000,00 złotych

- w dz. 750 Administracja publiczna rozdział 75095 Pozostała działalność § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 3.032,00 złotych

- w dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75412 Ochotnicze

straże pożarne § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 8.000 złotych,

- w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90095 Pozostała działalność § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8.603,00 złotych

- w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90095 Pozostała działalność § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.538,00 złotych

- w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90095 Pozostała działalność § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 211,00 złotych

- w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90095 Pozostała działalność § 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 120,00 złotych

-w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90095 Pozostała działalność § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 200,00 złotych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Andrzejczak 09-12-2003 09:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-12-2003
Ostatnia aktualizacja: - 09-12-2003 09:41