Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Węgorzyno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Uchwała Nr XI/140/2003 w sprawie wysokości kryterium dochodowego uprawniającego uczniów do korzystania z bezpłatnych posiłków oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej


Uchwała Nr XI/140/2003

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 31 października 2003 r.

w sprawie wysokości kryterium dochodowego uprawniającego uczniów do korzystania z bezpłatnych posiłków oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej

Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, Nr 106, poz.668, Nr 117, poz. 756, Nr 162, poz. 1118, Nr 162, poz.1126; z 1999 r. Nr 20, poz. 170, Nr 79, poz. 885, Nr 90, poz. 1001; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 238;
z 2001 r. Nr 72, poz. 748 Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 973, Nr 111, poz. 1194, Nr 122, poz. 1349, Nr 154, poz. 1792 z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 44, 389) oraz § 2 ust.2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy w dożywianiu uczniów w 2003 r. (Dz. U. Nr 13 poz. 133) uchwala, co następuje:

§ 1

Osobom i rodzinom, których dochód przekracza kryterium dochodowe określone w art. 4 ustawy o pomocy społecznej może być przyznana pomoc pieniężna lub w naturze pod warunkiem zwrotu części lub całości wydatków na zasadach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Uchwala się kryterium dochodowe uprawniające uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych do korzystania z bezpłatnych posiłków w wysokości 150 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, określonego zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

2. Wydatki na świadczenia w formie posiłku w przypadku gdy dochód na osobę w rodzinie ucznia przekracza 150 % kryterium- podlegają zwrotowi w części lub w całości na zasadach określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzynie do odstąpienia od żądania zwrotu wydatków poniesionych na udzielone świadczenia - na podstawie art. 41 ustawy o pomocy społecznej.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzynie.

§ 5

Traci moc uchwała XXXIX/430/2002 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 21.06.2002 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków zaświadczenia z pomocy społecznej (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego Nr 50, poz. 1064 z dnia 5 lipca 2002 r.).

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XI/140./2003

Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 31 października 2003 r.

Tabela odpłatności za świadczenia określone w § 1

Procent kryterium dochodowego

określonego art. 4 ust.1 ustawy

o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności w % liczona

od poniesionych wydatków

101-120

121-140

141-150

powyżej 150

10

30

50

100

Załącznik nr 2

do uchwały Nr XI/140/2003

Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 31 października 2003 r.

Tabela odpłatności za świadczenia określone w § 2

Procent kryterium dochodowego

Określonego w art. 4 ust.1

ustawy o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności w % liczona

od poniesionych wydatków

151-170

171-180

181-190

powyżej 200

10

30

50

100

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Andrzejczak 09-12-2003 09:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-12-2003
Ostatnia aktualizacja: - 09-12-2003 09:46