Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Węgorzyno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Uchwała Nr XI/141/2003 zmieniająca uchwałę Nr X/130/2003 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 26 września 2003 r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej


Uchwała Nr XI/141/2003

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 31 października 2003 roku

zmieniająca uchwałę Nr X/130/2003 Rady Miejskiej w Węgorzynie
z dnia 26 września 2003 r.
w sprawie wysokości stawek opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80,
poz. 717) art. 15 i art. 19 pkt 1, lit. a oraz pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683;
z 2003 r. Nr 110, poz. 1039) uchwala się ,co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/130/2003 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 26 września 2003 r.
w sprawie wysokości stawek opłaty targowej § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż produktów rolnych wytworzonych we własnym gospodarstwie rolnym przez osoby będące podatnikami podatku rolnego z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późniejszymi zmianami) na terenie gminy Węgorzyno.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Andrzejczak 09-12-2003 09:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-12-2003
Ostatnia aktualizacja: - 09-12-2003 09:47