herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr VIII/98/2003 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie nr 2 miasta Węgorzyno, przy ul. Słowackiego w Węgorzynie


Uchwała Nr VIII/98/2003

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 27 czerwca 2003 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie nr 2 miasta Węgorzyno, przy ul. Słowackiego w Węgorzynie

Na podstawie art.18 ust.2.pkt.9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806 ; z 2003 r Nr 80, poz. 717 ) uchwala się, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie nr 2 miasta Węgorzyno, stanowiących działkę nr :

- 1246 o pow. 0,0644 ha,

- 179/9 o pow. 0,0352 ha, przy ul. Słowackiego 1a.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 22-12-2003 10:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-12-2003
Ostatnia aktualizacja: - 22-12-2003 10:19