herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr VIII/101/2003 w sprawie przystąpienia do Celowego Związku Gmin R - XXI z siedzibą w Nowogardzie


Uchwała Nr VIII/101/2003

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 27 czerwca 2003 r.

w sprawie przystąpienia do Celowego Związku Gmin R - XXI z siedzibą w Nowogardzie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 w związku z art. 67 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80,
poz. 717) i § 21 Statutu Celowego Związku Gmin R - XXI z siedzibą w Nowogardzie (Dziennik Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z 2002r. Nr 67, poz.1440) uchwala się, co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się z celami Związku postanawia się złożyć wniosek o przystąpienie przez Gminę Węgorzyno do Celowego Związku Gmin R - XXI z siedzibą w Nowogardzie.

§ 2

Gminę w Związku reprezentuje dwóch delegatów, w osobach:

  1. Stanisław Konarski - Burmistrz Węgorzyna

  2. Jan Szymko - przedstawiciel Rady Miejskiej

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 22-12-2003 10:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-12-2003
Ostatnia aktualizacja: - 22-12-2003 10:26