herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XII/148/2003


Uchwała Nr XII/148/2003

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 28 listopada 2003 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzyno na rok 2003

Na podstawie art. 18, ust 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( Dz. U . z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591; z 2002 r Nr 23, poz. 220 ,
Nr 62, poz. 558, Nr 113 , poz. 984 , Nr 153 , poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, nr 162 , poz. 1568 ) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zmniejszyć wydatki budżetowe o łączną kwotę 13.000,00 złotych

- w dz. 801 Oświata i wychowanie rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 3.000,00 złotych

- w dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85404 Przedszkola § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10.000,00 złotych

§ 2

Zwiększyć wydatki budżetowe o łączną kwotę 13.000,00 złotych

- w dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75412 Ochotnicze

straże pożarne § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 8.000,00

złotych,

- w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg § 4260 Zakup energii o kwotę 5.000,00 złotych

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 31-12-2003 13:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-12-2003
Ostatnia aktualizacja: - 31-12-2003 13:27