herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XII/151/2003


Uchwała Nr XII/151/2003

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 28 listopada 2003 roku

w sprawie zwolnienia od podatku leśnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 ), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym
(Dz. U z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 ; Dz. U. z 2002 r. Nr 216, poz. 1826) uchwala się,
co następuje:

§ 1. Zwalnia się od podatku leśnego lasy stanowiące własność gmin i nie będące
w posiadaniu osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz wywieszeniu poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 31-12-2003 13:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-12-2003
Ostatnia aktualizacja: - 31-12-2003 13:31