herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XII/159/2003


Uchwała Nr XII/159/2003

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 28 listopada 2003 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Węgorzynie na 2003 rok

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r Nr 80, poz. 717, Nr 162, 1568) uchwala się, co następuje:

§ 1

W załączniku nr 1 do uchwały Nr IV/59/2003 Rady Miejskiej w Węgorzynie
z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Węgorzynie na 2003 rok skreśla się punkty 3, 6, 7, 10.

* 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 31-12-2003 13:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-12-2003
Ostatnia aktualizacja: - 31-12-2003 13:40