herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XIII/163/2003


Uchwała Nr XIII/163/2003

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 4 grudnia 2003 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej domem jednorodzinnym, w którym znajduje się tylko 1 lokal mieszkalny położonej w Chwarstnie nr 31, w gm. Węgorzyno, na rzecz najemcy tego lokalu

Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 : z 2003 r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568), uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 118/1 o pow. 0,26 ha, zabudowanej domem jednorodzinnym, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny, położonej w Chwarstnie nr 31, na rzecz najemcy tego lokalu.

§ 2

Wyraża się zgodę na zbycie w/w nieruchomości na zasadach i warunkach określonych w uchwale Rady Miejskiej nr XVIII/189/2000 z dnia 25.02.2000 r w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych ich najemcom, określenia zasad zbywania i obciążania lokali użytkowych i mieszkalnych oraz stosowania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej nr:

- XXVI/287/2001 z dnia 01.02.2001 r, w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych ich najemcom, określenia zasad zbywania i obciążania lokali użytkowych i mieszkalnych oraz stosowania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 454 ),

- XXXIV/382/2001 z dnia 27.12.2001 r w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych ich najemcom, określenia zasad zbywania i obciążania lokali użytkowych i mieszkalnych oraz stosowania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 3, poz. 81 ),

-XXXIX/429/2002 r z dnia 21.06.2002 r w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych ich najemcom, określenia zasad zbywania i obciążania lokali użytkowych i mieszkalnych oraz stosowania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 50, poz. 1063 ).

-III/27/2002 r z dnia 27.12.2002 r w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych ich najemcom, określenia zasad zbywania i obciążania lokali użytkowych i mieszkalnych oraz stosowania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 99, poz. 2438 ).

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Zduńczyk 08-01-2004 09:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-01-2004
Ostatnia aktualizacja: - 08-01-2004 09:34