herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XIV/165/2003 w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzyno na rok 2003


Uchwała Nr XIV/165/2003

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 29 grudnia 2003 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzyno na rok 2003

Na podstawie art.18, ust 2, pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U . z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591; z 2002 r Nr 23, poz.220 , Nr 62, poz. 558, Nr 113 , poz. 984 , Nr 153 , poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zmniejszyć wydatki budżetowe o łączną kwotę 17.000,00 złotych

- w dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 17.000,00 złotych

§ 2

Zwiększyć wydatki budżetowe o łączną kwotę 17.000,00 złotych

- w dz. 750 Administracja publiczna rozdział 75023 Urzędy Gmin § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 11.500,00 złotych

- w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg § 4260 Zakup energii o kwotę 3.806,00 złotych

- w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 1.694,00 złotych

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 29-04-2004 12:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-04-2004
Ostatnia aktualizacja: - 29-04-2004 12:51