herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XIV/167/2003 w sprawie wyraż. zgody na zbycie nieruchom. grunt. położonej w obrębie ewid. nr 1 miasta Węgorzyno, przy ul. Jagiellońskiej


Uchwała Nr XIV/167/2003

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 29 grudnia 2003 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Węgorzyno, przy ul. Jagiellońskiej

Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 : z 2003 r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 ), uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obr. ew. nr 1
m. Węgorzyna, przy ul. Jagiellońskiej, stanowiącej dz. Nr 1237 o pow. 433 m2 i dz. Nr 739
o pow. 0,0046 ha objętą KW Nr 19103 (dawnej) jako jednej nieruchomości.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 29-04-2004 12:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-04-2004
Ostatnia aktualizacja: - 29-04-2004 12:54