herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XVI/185/ 2004 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków


Uchwała Nr XVI/185/ 2004

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 5 marca 2004 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 ) oraz art. 24, ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747; z 2002 r. Nr 113,
poz. 984) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków określone w załączniku Nr 1 niniejszej uchwały przedłożone przez Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o. o. Goleniów.

§ 2. Taryfy określone w § 1 mają zastosowanie do dostaw wody i zbiorowego odprowadzania ścieków dokonanych w okresie od dnia 2 kwietnia 2004 r. do dnia 1 kwietnia 2005 r.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 2 kwietnia 2004 r.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Janus

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 29-04-2004 11:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-04-2004
Ostatnia aktualizacja: - 29-04-2004 11:31