herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała XVI/187/2004 w sprawie: zmiany w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska


Uchwała XVI/187/2004

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 5 marca 2004 r.

w sprawie: zmiany w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej na 2004 rok w uchwale w sprawie uchwalenia budżetu

Gminy Węgorzyno na 2004 rok

Na podstawie art.18, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 ) uchwala się, co następuje:

§ 1

W załączniku Nr 11 do uchwały Nr XV/ 173 /2004 Rady Miejskiej Węgorzynie z dnia 30 stycznia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Węgorzyno na 2004 rok dokonuje się zmiany w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§ 2

Po stronie przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok wprowadza się następujące zmiany:

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Zwiększenie planu przychodów

1

2

3

4

900

90011

075

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1.Stan środków na początek roku

Wpływy z różnych dochodów

4.434

4.434

234

4.200

§ 3

Po stronie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok wprowadza się następujące zmiany:

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Zmniejszenie planu wydatków

Zwiększenie planu wydatków

1

2

3

4

5

900

90011

4300

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zakup usług pozostałych

5.458

5.458

5.458

9.892

9.892

9.892

Po dokonanych zmianach plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok zamyka się kwotami:

  • po stronie przychodów 16.934,00 złotych

  • po stronie wydatków 16.934,000 złotych

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Janus

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 29-04-2004 11:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-04-2004
Ostatnia aktualizacja: - 29-04-2004 11:34