herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XVI/190/2004 w sprawie wydania opinii odnośnie projektowanych obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 położonych w granicach gminy Węgorzyno


Uchwała Nr XVI/190/2004

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 5 marca 2004 r.

w sprawie wydania opinii odnośnie projektowanych obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 położonych w granicach gminy Węgorzyno.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) uchwala się co następuje:

§ 1. Wyraża się pozytywną opinię odnośnie projektowanych obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 dotyczących granic obszarów specjalnej ochrony Brzeźnicka Węgorza i Ostoja Ińska z zastrzeżeniem uwag zapisanych w § 2 i 3.

§ 2. Gmina Węgorzyno stoi na stanowisku, że do granicy obszaru specjalnej ochrony Ostoja Ińska należy włączyć tereny z obrębów geodezyjnych Kąkolewice, Lesięcin, Rogówko i Brzeźniak gminy Węgorzyno. Według projektu opisu granic dostarczonego z Ministerstwa Środowiska część obrębów Rogówko, Kąkolewice, Lesięcin i Brzeźniak zostały wyłączone z obszaru proponowanej granicy obszaru Ostoi Ińskiej . Ponieważ nasza gmina nie została zaliczona do obszarów priorytetowych w programie rolno-środowiskowym, zaliczenie całej gminy do obszaru Ostoja Ińska umożliwi rolnikom korzystanie z podobnych preferencji jak w programie rolno środowiskowym. W związku z powyższym wnioskuje się o włączenie obrębów Rogówko, Kąkolewice, Lesięcin i Brzeźniak do proponowanej granicy obszaru Ostoi Ińskiej.

§ 3. Gmina Węgorzyno zastrzega sobie prawo wyrażenia stanowiska na etapie szczegółowego opracowywania programu „Natura 2000” w zakresie dotyczącym gminy.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Janus

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 29-04-2004 11:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-04-2004
Ostatnia aktualizacja: - 29-04-2004 11:36