herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XVI/192/2004 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Węgorzyno, przy ul. Jagiellońskiej w formie bezprzetargowej


Uchwała Nr XVI/192/2004

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 5 marca 2004 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Węgorzyno, przy ul. Jagiellońskiej w formie bezprzetargowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 : z 2003 r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 ), art. 37 ust. 2, pkt. 6 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. Nr 46, poz. 543 z 2000 r Nr 6, poz. 70; z 2001 r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058 i z 2003 r Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 720 ) uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej części nieruchomości gruntowej,

położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Węgorzyno, przy ul. Jagiellońskiej,

stanowiącej działkę nr 1237 o pow. 433 m2, objętej księgą wieczystą nr 19103(dawniej)

niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,

stanowiącej nieruchomość oznaczoną jako działka nr 737.

2. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej części nieruchomości gruntowej,

położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Węgorzyno, przy ul. Jagiellońskiej,

stanowiącej działkę nr 739 o pow. 46 m2, objętej księgą wieczystą nr 19103(dawniej)

niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,

stanowiącej nieruchomość oznaczoną jako działka nr 253.

§2

Traci moc Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/167/2003 z dnia 29.12.2003r w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Węgorzyno, przy ul. Jagiellońskiej

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Janus

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 29-04-2004 11:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-04-2004
Ostatnia aktualizacja: - 29-04-2004 11:39