herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XVI/194/2004 w sprawie wyr. zgody na zbycie udziału wynoszącego 1/3 w zab. nieruchomości grunt. poł. w obrębie ewid. Brzeźniak, w miej. Brzeźniak nr 8, w gm. Węgorzyno


Uchwała Nr XVI/194/2004

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 5 marca 2004 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału wynoszącego 1/3 w zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Brzeźniak, w miejscowości Brzeźniak nr 8, w gm. Węgorzyno.

Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 : z 2003 r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 ), uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na sprzedaż udziału wynoszącego 1/3 w zabudowanej nieruchomości, w

działce nr 76/2 o powierzchni ewidencyjnej 0,26 ha położonej w obrębie ewidencyjnym

Brzeźniak, w miejscowości Brzeźniak nr 8, w gm. Węgorzyno.

2. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę nr 76/6 o powierzchni

0,05 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Brzeźniak, w miejscowości Brzeźniak, w gm.

Węgorzyno.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Janus

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 29-04-2004 11:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-04-2004
Ostatnia aktualizacja: - 29-04-2004 11:56