herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

UCHWAŁA Nr XVI/195/2004 w spr. upow. Przewodniczącego RM do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy


UCHWAŁA Nr XVI/195/2004

RADY MIEJSKIEJ w Węgorzynie

z dnia 05 marca 2004 r.

w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej do dokonywania czynności w

sprawach z zakresu prawa pracy

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1593; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 214 poz. 1806; uchwala się co następuje :

§ 1

  1. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Węgorzynie do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do Burmistrza Węgorzyna, z zastrzeżeniem ust. 2.

  2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 nie obejmuje prawa do ustalania przez Przewodniczącego Rady Miejskiej wynagrodzenia dla Burmistrza Węgorzyna.

§ 2

Traci moc uchwała Nr XIX/206/2000 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 31 marca 2000r w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Węgorzynie oraz Burmistrza Gminy i Miasta do dokonywania czynności wynikających z prawa pracy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Węgorzynie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy również czynności podjętych przez Przewodniczącego Rady przed wejściem jej w życie.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Janus

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 29-04-2004 11:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-04-2004
Ostatnia aktualizacja: - 29-04-2004 11:53