herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XV/170/2004 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo –Gospodarczej Rady Miejskiej w Węgorzynie na 2004 rok


Uchwała Nr XV/170/2004

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 30 stycznia 2004 roku

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo -Gospodarczej Rady Miejskiej w Węgorzynie na 2004 rok

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568), uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się plan pracy Komisji Budżetowo - Gospodarczej Rady Miejskiej w Węgorzynie na 2004 rok stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

* 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XV/170/2004 RM

z dnia 30 stycznia 2004 r.

Plan pracy Komisji Budżetowo - Gospodarczej Rady Miejskiej na 2004 rok

  1. Analiza projektu budżetu na rok 2004.

  2. Analiza i wypracowanie opinii ze sprawozdania Burmistrza Węgorzyna
    z wykonania budżetu za 2003 rok.

  3. Wydawanie opinii do przedłożonych przez Przewodniczącego Rady Miejskiej materiałów na sesje Rady Miejskiej oraz bieżących spraw kierowanych przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 15-04-2004 14:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-04-2004
Ostatnia aktualizacja: - 15-04-2004 14:24