herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XV/172/2004 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Społeczno – Oświatowej Rady Miejskiej w Węgorzynie na 2004 rok


Uchwała Nr XV/172/2004

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 30 stycznia 2004 roku

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Społeczno - Oświatowej Rady Miejskiej w Węgorzynie na 2004 rok

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 : z 2003 r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się plan pracy Komisji Społeczno - Oświatowej Rady Miejskiej w Węgorzynie
na 2004 rok stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

* 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XV/172//2004 RM

z dnia 30 stycznia 2004 r.

Plan pracy Komisji Społeczno - Oświatowej Rady Miejskiej na 2004 rok

 1. Ocena Sprawozdania Burmistrza Węgorzyna z wykonania budżetu gminy za rok 2003.

 2. Wydawanie opinii do przedłożonych przez Przewodniczącego Rady Miejskiej materiałów na sesje Rady Miejskiej.

 3. Nawiązywanie współpracy z GKRPA, podejmowanie wspólnych działań.

 4. Wypracowanie wniosków do projektu budżetu na rok 2005.

 5. Ocena przygotowania szkół i przedszkola do nowego roku szkolnego.

 6. Współpraca z organizacjami opracowującymi koncepcję budowy Gimnazjum
  w Węgorzynie.

 7. Współpraca przy organizacji gminnych imprez kulturalnych, oświatowych
  i sportowych.

 8. Zapoznanie się i pomoc w rozwiązywaniu problemów jednostek pomocniczych Gminy.

 9. Ocena jednostek oświatowych w organizacji czasu wolnego dla młodzieży szkolnej w czasie trwania ferii zimowych i letnich.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 15-04-2004 14:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-04-2004
Ostatnia aktualizacja: - 15-04-2004 14:28