herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XV/174/2004 w sprawie współfinansowania opracowania Planu Gospodarki Odpadami dla


Uchwała Nr XV/174/2004

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 30 stycznia 2004 roku

w sprawie współfinansowania opracowania Planu Gospodarki Odpadami dla

Celowego Związku Gmin R - XXI z siedzibą w Nowogardzie

na lata 2004 - 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 10 i pkt. 12 w związku z art. 67 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) uchwala się, co następuje:

§ 1. Postanawia się przystąpić do współfinansowania zadania realizowanego przez Celowy Związek Gmin R - XXI z siedzibą w Nowogardzie pn. „ Plan Gospodarki Odpadami dla Celowego Związku Gmin R - XXI z siedzibą w Nowogardzie na lata 2004 - 2015” .

§ 2. Określa się wysokość sumy do której Burmistrz może zaciągnąć zobowiązanie finansowe w celu realizacji zadania określonego wyżej na kwotę 1.352 zł.

§ 3. Środki finansowe na współfinansowanie zadania realizowanego przez Celowy Związek Gmin R - XXI z siedzibą w Nowogardzie pn. „ Plan Gospodarki Odpadami dla Celowego Związku Gmin R - XXI z siedzibą w Nowogardzie na lata 2004 - 2015” będą realizowane z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 15-04-2004 14:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-04-2004
Ostatnia aktualizacja: - 15-04-2004 14:45