herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XV/176/2004 w sprawie obniżenia wskaźników procentowych wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mies


Uchwała Nr XV/176/2004

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 30 stycznia 2004 roku

w sprawie obniżenia wskaźników procentowych wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, dla celów ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego

Na podstawie art. 6 ust. 11 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734, z 2002 r. Nr 216, poz. 1826 oraz z 2003 r. Nr 203, poz. 1966) uchwala co następuje:

* 1. Wysokość dodatku mieszkaniowego łącznie z ryczałtem, o którym mowa w art. 6 ust. 7 ustawy powołanej w podstawie prawnej nie może przekraczać 50 % wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 50 % faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni.

* 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej
w Węgorzynie.

* 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i ma zastosowanie do spraw wszczętych
po jej wejściu w życie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 15-04-2004 14:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-04-2004
Ostatnia aktualizacja: - 15-04-2004 14:52