herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XV/179/2004 w sprawie powołania Komisji dyscyplinarnej II instancji


Uchwała Nr XV/179/2004

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 30 stycznia 2004 roku

w sprawie powołania Komisji dyscyplinarnej II instancji

Na podstawie art. 27 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1593; zm: 2002r Dz. U. nr 113, poz.984; nr 214 poz. 1806) oraz § 5 ust. 1, 2, 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 lipca 1990 roku w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych orzekających za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników samorządowych i postępowania przed tymi komisjami (Dz. U. nr 57 poz. 336) uchwala się, co następuje:

§ 1

  1. Powołuje się Komisję dyscyplinarną II instancji do rozpatrywania odwołań od orzeczeń komisji dyscyplinarnej I stopnia, spośród radnych w składzie:

  1. Joanna Stasiak

  2. Jan Mazuro

  3. Jadwiga Kamińska

  1. Pracą komisji kieruje przewodniczący wybierany ze składu komisji, przez jej członków zwykłą większością głosów.

§ 2

Członkowie komisji wybierani są na okres kadencji rady.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 15-04-2004 15:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-04-2004
Ostatnia aktualizacja: - 15-04-2004 15:00