herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XV/182/2004 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 15 lat części nieruchomości gruntowej niezabudowanej o pow. 225 m2 położonej w obr. ewid. Podlipce, w działce nr 434


Uchwała Nr XV/182/2004

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 30 stycznia 2004 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 15 lat części nieruchomości gruntowej niezabudowanej o pow. 225 m2 położonej w obrębie ewidencyjnym Podlipce, w działce nr 434

Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 : z 2003 r Nr 80, poz. 717, , Nr 162, poz. 1568 ), art. 13. ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. Nr 46, poz. 543 z 2000 r Nr 6, poz. 70; z 2001 r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058 ; z 2003 r Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 720, Nr 203, poz. 1966 ) uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na okres 15 lat części nieruchomości gruntowej niezabudowanej o pow. 225 m2, położonej w obrębie ewidencyjnym Podlipce, w działce nr 434, której ogólna powierzchnia wynosi 0,1375 ha pod budowę wieży telekomunikacyjnej dla Polkomtel S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 15-04-2004 15:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-04-2004
Ostatnia aktualizacja: - 15-04-2004 15:07