herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XVII/197/2004 w sprawie absolutorium Burmistrzowi Węgorzyna


Uchwała Nr XVII/197/2004

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 23 kwietnia 2004 r.

w sprawie absolutorium Burmistrzowi Węgorzyna

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) uchwala się, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu Sprawozdania Burmistrza Węgorzyna z wykonania budżetu gminy za rok 2003 udziela się absolutorium Burmistrzowi Węgorzyna z tego tytułu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Zduńczyk 19-07-2004 08:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 19-07-2004 08:25