herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XVII/196/2004 w sprawie przyjęcia sprawozdania Burmistrza Węgorzyna z wykonania budżetu


Uchwała Nr XVII/196/2004

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 23 kwietnia 2004 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Burmistrza Węgorzyna z wykonania budżetu
Gminy Węgorzyno za 2003 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 , pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Z 2001r. Nr 142 , poz. 1591 ; z 2002 r Nr 23, poz. 220 , Nr 62, poz.558 , Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 53, poz. 1271) uchwala się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie Burmistrza Węgorzyna z wykonania budżetu Gminy za 2003 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dnia podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Zduńczyk 19-07-2004 08:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 19-07-2004 08:22