herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XVII/199/2004 w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzyno na rok 2004


Uchwała Nr XVII/199/2004

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 23 kwietnia 2004 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzyno na rok 2004

Na podstawie art. 18, ust 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U . z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591; z 2002 r Nr 23, poz. 220 , Nr 62, poz. 558, Nr 113 , poz. 984 , Nr 153 , poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 Nr 53, poz.. 1271) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zmniejszyć dochody budżetowe o kwotę 1.152.232,00 złotych

- w dz. 750 Administracja publiczna rozdział 75095 Pozostała działalność § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.479,00 złotych

- w dz. 758 Różne rozliczenia rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 1.150.753,00 złotych

§ 2

Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 1.152.232,00 złotych

- w dz. 750 Administracja publiczna rozdział 75095 Pozostała działalność § 0830 Wpływy z usług o kwotę 1.479,00 złotych

- w dz. 758 Różne rozliczenia rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 1.150.753,00 złotych

§ 3

Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę 1.500,00 złotych

- w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70095 Pozostała działalność § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.500,00 złotych

§ 4

Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 1.500,00 złotych

- w dz. 926 Kultura fizyczna i sport rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.500,00 złotych

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

UZASADNIENIE:

Dochody budżetowe:

Zmniejsza się dochody budżetowe uchwalone w budżecie Gminy o kwotę 1152.232 złotych:

1.w dz. 758 Różne rozliczenia rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 1.150.753,00 złotych w tym :

- subwencja podstawowa - 473.987 złotych

- subwencja uzupełniająca - 676.766 złotych

/ zmiana klasyfikacji budżetowej/

2. w dz. 750 Administracja publiczna rozdział 75095 Pozostała działalność § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.479,00 złotych z tytułu:

- wpływów z usług w Gminnym Centrum Informacji w Węgorzynie o kwotę 1.479,00

złotych

/ zmiana klasyfikacji budżetowej/

Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie 1.152.232,00 złotych :

1. w dz. 750 Administracja publiczna rozdział 75095 Pozostała działalność § 0830 Wpływy z usług o kwotę 1.479,00 złotych w tym na:

- wpływy z usług w Gminnym Centrum Informacji kwota 1.479,00 złotych

/ zmiana klasyfikacji budżetowej/

2.w dz. 758 Różne rozliczenia rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 1.150.753,00 złotych w tym :

- subwencja podstawowa - 473.987 złotych

- subwencja uzupełniająca - 676.766 złotych

/ zmiana klasyfikacji budżetowej/

Wydatki budżetowe:

1. Zmniejsza się wydatki budżetowe uchwalone w budżecie Gminy o kwotę 1.500,00 złotych :

- na zarządzanie, utrzymanie i remonty lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących zasób gminy o kwotę 1.500 złotych

2. Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie 1.500,00 złotych na:

- zakup kosiarki samojezdnej do koszenia boiska (murawy) stadionu w Węgorzynie

( przewidywany koszt zakupu kosiarki 8.500 zł, w budżecie Gminy zabezpieczono kwotą 7.000 zł ,brak środków - 1.500 zł. )

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Zduńczyk 19-07-2004 08:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 19-07-2004 08:29