herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Uchwała Nr XVII/204/2004 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XXXV/395/2002 z dnia 07.02.2002 r.


Uchwała Nr XVII/204/2004

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 23 kwietnia 2004 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XXXV/395/2002 z dnia 07.02.2002 w

sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem

Gminy Węgorzyno na lata 2002-2006

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 zmiany: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, nr 162 poz. 1568 ) oraz art. 21 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego ( Dz.U. Nr 71 poz. 733; z 2002r Nr 113 poz. 984, Nr 168 poz.1383, ; z 2003r Nr 113 poz. 1069) uchwala się co następuje:

§ 1

W załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXV/395/2002 z dnia 07.02.2002 w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Węgorzyno na lata 2002-2006 skreśla się poz. 3

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Zduńczyk 19-07-2004 08:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 19-07-2004 08:37